1 bình luận về “Những lời giáo huấn của Epictetus (tải PDF)”

  1. Bạn đã ở đây rồi, mình hi vọng bạn sẽ vào trang web khacky.net mỗi buổi sáng.
    Tại trang chủ, bạn sẽ thấy bài viết Daily Stoic tương ứng với ngày hiện tại, và chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới như 1 người đang rèn luyện khắc kỷ.

    Trả lời

Viết một bình luận