Trang web được xây dựng bởi
Cộng đồng Trở lại làm người

Hôm nay

Ngày 16 tháng 6: Đừng xấu hổ khi cần giúp đỡ

“Đừng xấu hổ khi cần giúp đỡ. Ngươi có nhiệm vụ phải hoàn thành, cũng giống như người lính đang ở trong chiến hào. Vậy giả sử ngươi bị thương …